เกี่ยวกับ VGIผู้บริหาร

 
นายกวิน กาญจนพาสน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
อ่านต่อ >>
 
นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
อ่านต่อ >>
 
นางอรนุช รุจิราวรรณ
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
อ่านต่อ >>
 
นายชาน คิน ตัค
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
อ่านต่อ >>
 
นายชวิล กัลยาณมิตร
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
อ่านต่อ >>
 
นางจิตเกษม หมู่มิ่ง
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
อ่านต่อ >>
 
นางจันทิมา กอบรรณสิริ
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / เลขานุการบริษัท
อ่านต่อ >>
 
หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร
กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
อ่านต่อ >>
 
นางสาวดารณี พรรณกลิ่น
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
อ่านต่อ >>
 
นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
อ่านต่อ >>