Multimedia

วีจีไอถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายสื่อโฆษณามัลติมีเดียที่ใหญ่ที่สุด จอที่มีมากกว่า 4,000 จอกระจายไปตามสถานี และใน
รถไฟฟ้าบีทีเอส, ที่อยู่อาศัย , รวมทั้งในอาคารสำนักงานชั้นนำ และตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าของวีจีไอ
สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ