BTS

สื่อโฆษณามัลติมีเดียในรถไฟฟ้า และ บนสถานีถือเป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับการยอมรับ และ ได้รับความนิยมมากที่สุดสื่อหนึ่งในสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่เข้าถึงผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีมากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน และ ผู้โดยสารแต่ละคนใช้เวลาเฉลี่ยต่อการโดยสาร 1 ครั้งมากถึง 25-30 นาทีในรถ และ บนสถานีรถไฟฟ้า และ ด้วยจำนวนจอแอลซีดี และ พลาสม่าเกือบ 2,000 จอ ที่ติดตั้งอยู่ในรถไฟฟ้า และ บนสถานีทำให้สื่อนี้สามารถเข้าถึงผู้โดยสารอย่างทั่วถึง

Back