PLATFORM TRUSS LED

สื่อโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นสื่อโฆษณาในรูปแบบจอ LED ติดตั้งชั้นชานชาลารอรถไฟฟ้า

จำนวนจอ : 104 จอ
จำนวน : 24 สถานี
ระยะเวลาออกอากาศ : 06.00-24.00 น.
(18 ชั่วโมง/วัน)

Back