E-POSTER VERTICAL SCREEN (LED)

สื่อโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นสื่อโฆษณาในรูปแบบจอ LED ตั้งอยู่บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว

จำนวนจอ : 22 จอ
จำนวน : 17 สถานี
ระยะเวลาออกอากาศ : 06.00-24.00 น.
(18 ชั่วโมง/วัน)

Back