E-POSTER HORIZONTAL SCREEN (LED)

สื่อโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นสื่อโฆษณาในรูปแบบจอ LED ตั้งอยู่บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้นชานชาลา

จำนวนจอ : 4 จอ
จำนวน : 3 สถานี
ระยะเวลาออกอากาศ : 06.00-24.00 น.
(18 ชั่วโมง/วัน)

Back