MEGA BKK LED

วีจีไอเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยล่าสุดได้เข้าไปบริหารจัดการสื่อโฆษณาจอแอลอีดีขนาดใหญ่ทั้งหมด 3 จอ ที่แต่ละจอมีขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ตารางเมตร โดยทั้ง 3 จอได้ติดตั้งอยู่ที่บนถนน หรือ แยกที่ถือว่ามีการจราจรที่หนาแน่นที่สุดในกรุงเทพ คือ บริเวณแยกสาทร-นราธิวาส ติดตั้งด้านหน้าอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์, บริเวณแยกสามย่าน ติดตั้งด้านหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ ( 2 จอ) ซึ่งมีรถผ่านแยกดังกล่าวรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 คันต่อวัน

Back