RESIDENTIAL MEDIA

ผู้นำธุรกิจให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาจอแอลอีดีที่ติดตั้งภายในคอนโดมิเนียม ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร และบริเวณห้องโถงรอคอยลิฟต์โดยสาร ที่อยู่ภายใต้โครงการของแบรนด์ LPN, U Delight ,Grand Unity Development และ RHYTHM ของ AP ซึ่งปัจจุบันมี จำนวน 78 โครงการ 219 อาคาร 549 จอ รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาดออกบูทนำเสนอสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่พักอาศัยตามคอนโดมิเนียมได้อีกด้วย

ระยะเวลาออกอากาศ : 06.00-24.00 น.
(18 ชั่วโมง/วัน)

Back