News & Activities

หัวข้อข่าว


19/07/2560


คุณวิคเตอร์ ผู้บริหารจากบริษัท Rabbit  เข้าร่วมบรรยายในงานแถลงข่าว “พลิกวงการสื่อนอกบ้านยุคดิจิทัลด้วย Active Journeys” โดยบริษัท Kinetic ได้เปิดตัว “Active Journeys” โมเดลการวางแผนสื่อนอกบ้านรูปแบบใหม่ที่เชื่อมสื่อนอกบ้าน (OOH) กับสื่อออนไลน์ (Online/Social Media /Mobile) เข้าด้วยกัน รวมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านสื่อนอกบ้านให้ตรงกับพฤติกรรมบริโภคยุคดิจิทัล ซึ่ง “VGI Group” ได้วางเป้าหมายเป็น DATA CENTRIC MEDIA HYPERMARKET ต่อยอดธุรกิจสื่อนอกบ้านครบวงจร ที่มีสื่อหลากหลายอาทิ สื่อบนบีทีเอส  สื่อป้ายดิจิตัล สื่อในสนามบิน และ Big data จากบัตรแรบบิทการ์ด ที่สามารถรู้ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและพฤติกรรมในการจับจ่าย ที่จะช่วยให้ Agency และ Marketer ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น