This is VGI This is VGI

เกี่ยวกับ วีจีไอ

ผู้นำธุรกิจที่ให้บริการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นบริการ O2O Solutions

ภาพรวมธุรกิจ

VGI คือผู้นำธุรกิจที่ให้บริการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจาก Rabbit Group จนเกิดเป็นบริการ Offline-to-Online (“O2O”) Solutions ทำให้เราเชื่อมโยงอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ที่ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์ม คือ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ปัจจุบันเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการโฆษณาและการสื่อสารได้ครบทั้ง 360 องศา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกๆ จุดของการเดินทาง

อันดับ1

ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านแบบครบวงจร

อันดับ1

ผู้ให้บริการชำระเงินขนาดเล็ก

อันดับ1

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

วิสัยทัศน์

ผู้นำโซลูชั่นส์แห่งอนาคต

พันธกิจ

  1. เป็นผู้นำในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค
  2. เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มใหม่ให้กับนักการตลาดและแบรนด์
  3. เป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

คุณค่าองค์กร

VALUES
GROWTH
INNOVATION

กลยุทธ์

การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของวีจีไอทั้งหมด
เราได้ใช้แผนกลยุทธ์นี้ในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น “โซลูชั่นส์สำหรับอนาคต”

คุณค่าขององค์กร

เราเชื่อมั่นใน การสร้างคุณค่าแบบยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและสังคม ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานที่เรายึดถือในการดำเนินงานมาโดยตลอด

การเติบโตทางธุรกิจ

เรามีจุดม่งหมายใน การเป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงสุด และพร้อมเป็นพันธมิตรกับผู้นำธุรกิจจากทั่วโลกที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักที่เรามีอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหลักสำคัญที่ทำให้เราเติบโตอย่างแตกต่างตลอดมา

การสร้างนวัตกรรม

เราให้ความสำคัญกับดิจิทัล เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ที่เข้ากับทุกเจเนอเรชั่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างดีที่สุด

ความเป็นมา

วีจีไอก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่เน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ประสบการณ์อันยาวนานสร้างตัวตนของเราให้เชี่ยวชาญในธุรกิจและมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เราคือ O2O Solutions เต็มรูปแบบ ที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค จึงทำให้เรานำ เสนอมุมมองสื่อโฆษณาได้ครบ 360 องศา

2533

นายคีรี กาญจนพาสน์เริ่มก่อตั้ง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสรายแรกในประเทศไทย

2541

นาย กวิน กาญจนพาสน์ ลูกชายนายคีรี มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจสื่อโฆษณาสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท วีจีไอ จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีนายกวินเป็นผู้วางรากฐานความสำเร็จในอนาคตให้แก่บริษัท

2542

รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกสำหรับคนไทย วีจีไอได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการบริหาร พื้นที่โฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์บนเครือข่ายบีทีเอสทั้งหมด ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดนั้นมีอายุถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2572

2546 - 2553

วีจีไอได้เดินหน้าสู่ เครือข่ายโมเดิร์นเทรดชั้นนำ โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้บริหารพื้นที่โฆษณาในเทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

2552

บริษัทได้ก้าวเข้าสู่การบริหารสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ โดยการเข้าซื้อกิจการ 100% จากบริษัท พ้อยท์ ออฟ วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการ สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร

2553

วีจีไอได้ขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในบนระบบขนส่งมวลชนเพิ่ม โดยได้สิทธิ์ในการบริหาร พื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารประจำทาง บีอาร์ที (BRT Bus) ทั้งหมดทั่วกรุงเทพมหานคร

2555

วีจีไอได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556

วีจีไอเข้าเป็นสมาชิก SET 100

2557

วีจีไอเข้าเป็นสมาชิก SET 50

วีจีไอได้รับเลือกจาก นิตยสาร ฟอร์บส ให้เป็น “Best under a Billion” บริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐของบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กและขนาดกลาง

2558

บริษัทได้ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาทางโมเดิร์นเทรด และเริ่มขยายเครือข่ายธุรกิจโฆษณาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการสื่อนอกบ้านประเภทอื่น

วีจีไอได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็กและใหญ่ทั่วประเทศ จำนวน 37% จากเดิม 25% ในปี พ.ศ. 2557

วีจีไอได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท แอโร่ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฆษณาในท่าอากาศยานชั้นนำทั่วประเทศไทย จำนวน 30%

วีจีไอได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท เดโม พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสาธิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย จำนวน 40%

2559

วีจีไอ ก้าวสู่การเป็น ผู้นำอันดับหนึ่งของธุรกิจสื่อนอกบ้านทุกรูปแบบที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

ขยายตลาดสู่ประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน โดยการร่วมทุนจำนวน 19% กับบริษัทไทเทเนียม คอมแพส

2560

วีจีไอ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (แรบบิท กรุ๊ป) จำนวน 90% ด้วยธุรกิจดิจิทัลที่หลากหลายของแรบบิท กรุ๊ป เช่น ระบบการชำระเงินออนไลน์ไปจนถึงการทำโฆษณาแบบดิจิทัล ทำให้เราสามารถสร้างการรับรู้ (Awareness) ตามด้วยสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ โดยการใช้ข้อมูลจากบัตรแรบบิทผสมผสานร่วมกับสื่อนอกบ้านของวีจีไอ ทำให้เราสามารถให้บริการ O2O Solutions ได้อย่างเต็มรูปแบบรายแรกในประเทศไทย

2561

นิเคอิ (Nikkei) จัดอันดับให้ วีจีไอ เป็นอันดับหนึ่งของ “NEXT 1,000” หรือ 1 ใน 1,000 บริษัทที่น่าจับตามอง สำหรับบริษัทในอาเซียนขนาดกลางจำนวน 1,000 บริษัทที่มียอดขายและ EBITDA รวมกันเกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขยายธุรกิจสื่อนอกบ้านสู่ประเทศมาเลเซียผ่านการลงทุน จำนวน 25% ในบริษัท Puncak Berlian Sdn. Bhd ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีสื่อในท่าอากาศยาน ระบบขนส่งมวลชน และตึกสำนักงานต่าง ๆในประเทศมาเลเซีย

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

ดูประวัติ

นายมารุต อรรถไกวัลวที

รองประธานกรรมการ

ดูประวัติ

นายกวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ

ดูประวัติ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการ

ดูประวัติ

นายคง ชิ เคือง

กรรมการ

ดูประวัติ

นายชาน คิน ตัค

กรรมการ

ดูประวัติ

รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดูประวัติ

นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ดูประวัติ

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ดูประวัติ

นายกวิน กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ดูประวัติ

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ดูประวัติ

นายชาน คิน ตัค

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

ดูประวัติ

นางอรนุช รุจิราวรรณ

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย

ดูประวัติ

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน

ดูประวัติ

นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร

กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล และเลขานุการบริษัท

ดูประวัติ

หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร

กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย (ไม่ใช่ผู้บริหารตามนิยามของ กลต.)

ดูประวัติ

นางสาวดารณี พรรณกลิ่น

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ดูประวัติ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ดูประวัติ

โครงสร้างองค์กร

รางวัล

VGI ยืนหนึ่งทะยานเข้าดัชนี SET50

วีจีไอ ติดหนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50 หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์

SET Awards 2019

วีจีไอ รับ 4 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที SET AWARDS 2019 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร โดย วีจีไอ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Award) ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ดีเด่น (Outstanding Young Rising Star CEO Award) บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Award) และ นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award)

THAILAND TOP CORPORATE BRAND 2019

ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2562 ในกลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งรางวัลนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาบัณฑิตด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

COMPANY WITH AWARDED 5-STARS OR EQUIVALENT TO “EXCELLENT” BY CG SCORING 2018

ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย จัดบริษัทฯอยู่ในระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว เป็นปีที่สีติดต่อกัน โดยในปี 2561 มี 142 บริษัท จากทั้งหมด 657 บริษัท ที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ

ESG TOP 100 LISTED COMPANIES 2018

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน ประจำปี 2561

BOARD OF THE YEAR AWARDS 2018

ได้รับการคัดเลือกและผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณารับรางวัล Board of the Year Awards 2018 สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ Board of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแล รวมถึง สามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

SUSTAINABILITY REPORT AWARD 2018

ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการประกาศรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

Thailand’s Top Corporate Brand 2017

ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2560 ในกลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Perfect AGM Quality Assessment in 2016

ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในระดับดีมาก จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ที่ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Best under a Billion 2014

ได้รับรางวัล “Best under a Billion” ในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดโดยนิตยสาร ฟอร์บส์ เอเชีย 2557 โดยคัดเลือกจากการเติบโตของรายได้ กำไรสุทธิ และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น