เครือข่าย

แพลตฟอร์มสื่อโฆษณานอกบ้านและออนไลน์แบบครบวงจรที่สามารถเข้าถึงผู้รับชมทั่วประเทศ

NO.1 TRANSIT MEDIA IN BANGKOK

1,000,000+

ผู้เดินทางบน BTS ต่อวัน

30

สถานี

52

ขบวนรถไฟฟ้า

6,000+

ป้ายภาพนิ่งและดิจิทัล

ตารางเมตร8000+

พื้นที่เชิงพาณิชย์

NO.1 OFFICE MEDIA IN BANGKOK CBD

172

อาคาร

1,334

หน้าจอดิจิทัล

500,000+

จำนวนผู้รับสื่อต่อวัน

NO.2 OUTDOOR MEDIA WITH NATIONWIDE NETWORK

2,000+

ป้ายโฆษณารวม

35

ดิจิทัลบิลบอร์ด

500

สตรีทเฟอร์นิเจอร์

1,200,000+

จำนวนผู้รับสื่อต่อวัน

NO.1 ACTIVATION SERVICE IN THAILAND

1,000+

ห้างสรรพสินค้า

34

สถานี BTS

40,000,000+

จำนวนนักช้อปที่เข้าถึงต่อปี

NO.2 AVIATION MEDIA IN 14 AIRPORTS

343

หน้าจอดิจิทัล

80

เครื่องบินที่ได้รับสิทธิ์จัดการโฆษณา

57

สื่อโฆษณาที่สะพานเชื่อมเครื่องบิน

400,000+

จำนวนผู้รับสื่อต่อวัน

OVER 40MN DATA POINTS FROM THE PARTNERSHIP

8,500,000+

ผู้ใช้บัตรแรบบิท

45,000,000+

ผู้ใช้ LINE

40,000,000+

ผู้ใช้ AIS

5,000,000+

ผู้ใช้ Kerry