VGI คว้า 4 รางวัลอันทรงเกียรติจาก SET AWARDS 2019

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์  การันตีความสำเร็จของวิสัยทัศน์ “ผู้นำโซลูชั่นส์แห่งอนาคต” THE PIONEERING SOLUTIONS FOR TOMORROW” ด้วยการคว้า  4 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที SET AWARDS 2019 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร โดย VGI ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Award) ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ดีเด่น (Outstanding Young Rising Star CEO Award)  บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Award) และ นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award)    สะท้อนให้เห็นความสามารถในการบริหารที่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ พร้อมวิสัยทัศน์ และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ที่นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการได้อย่างมั่นคง ซึ่งนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท