“คีรี” เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง นำทัพกลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดทำกล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” ให้ เคอรี่ เอ็กเพรส จัดส่งถึงหน้าบ้านประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล 20,000 ชุด

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ที่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเททำงานของรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อช่วยกันป้องกันและสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากผลของการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา  แม้ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการของภาครัฐไปแล้ว  แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติโดยยังคงมีประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานเพื่อหารายได้ตามปกติ   ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระความเดือนร้อนของประชาชน  บริษัทในกลุ่มบีทีเอส  จึงได้จัดทำโครงการ “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” จัดทำกล่อง จำนวน 20,000 ชุด (40,000 กล่อง น้ำหนักรวมกว่า 400 ตัน) มูลค่ารวม  25 ล้านบาท โดยภายในกล่องจะประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสต่างๆ  เพื่อส่งมอบแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้รับความเดือดร้อน โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในการช่วยเหลือดูแลสังคมและประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้

"ผมได้นำเงินส่วนตัว มาเป็นเงินทุนหลักร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส  มูลค่ารวม 100 ล้านบาท จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อสู้วิกฤติโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่า 60 ล้านบาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 280,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ช่วยพยาบาล นักรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์อีก 100,000 คน  นอกจากนี้ ยังสมทบตั้งกองทุนเพื่อดูแลและเป็นกำลังใจให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีก 10 ล้านบาท  และยังร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนอาหารกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในโครงการ "ข้าวกล่องบรรเทาทุกข์ ส่งความสุข"  แจกวันละ 500 กล่อง ในเขตพื้นที่ชุมชนแออัดต่างๆ "  นายคีรีกล่าว

นายคีรี กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ กล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข”  นี้ ทางทีมงานกลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้มีการประสานงานกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใต้สถานีรถไฟฟ้าตลอดแนวบีทีเอส ออกเก็บข้อมูลครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้มีการส่งข้อมูลรายชื่อและที่อยู่กลับมาให้บริษัทเพื่อดำเนินการจัดการแล้ว  โดยทีมงานจะใช้บริการขนส่งของบริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จัดส่งกล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” ให้ถึงบ้านของทุกท่าน เพื่อไม่ต้องให้เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเองที่สถานี  เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัดและรักษาระยะห่าง ตามนโยบาย ( Social Distancing ) ของรัฐบาล โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มส่งกล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” ตั้งแต่มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

“ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ เราได้เห็นหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้ออกมารวมพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ จำนวนมาก   พวกเรากลุ่มบริษัทบีทีเอส ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ให้สามารถฟันฝ่าและผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน  และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะคลายความทุกข์ส่งความสุขเล็กๆ ให้กับประชาชนในยามยากลำบากในครั้งนี้ ” ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอสกล่าว