บริการ Smart Sampling ผ่าน Kerry Express มาแรง เผยยอดส่งกว่าแสนชิ้น

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

หลังจากการเปิดบริการส่งสินค้าตัวอย่างมาไม่นาน บริษัทวีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  ปัจจุบันเราได้จัดส่งตัวอย่างจากแบรนด์ชั้นนำของ FMCG จำนวนกว่า 100,000 ชิ้น ให้กลุ่มเป้าหมาย ด้วยระบบ Smart Sampling ผ่านการสุ่มเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านช่องทางการใช้แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ของ Kerry Express เพิ่มโอกาสในการสร้างการมองเห็นสินค้าของกลุ่มเป้าหมายได้ถึง100% และยังสร้างโอกาสในการทดลองใช้และกลับมาซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีแบบสำรวจดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Rabbit Rewards  ซึ่งจากการประมวลผลลัพธ์ที่ผ่านมามีอัตรา Conversion สูงกว่า 3-5% เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่ทำได้เพียง 0.5% ซึ่งหลังจากได้ผลสำรวจดังกล่าวแล้วลูกค้ายังสามารถนำข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่เก็บมาได้ไปใช้ retargeting ได้อีกด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สนใจร่วมใช้บริการดังกล่าวหลายราย อาทิ Downy ,เปา, Essence และ Mizumi เป็นต้น