VGI & Plan B จับมือโชว์เคสความสำเร็จของ O2O solutions ภายในงาน GroupM FOCAL Marketing Solution Conference 2020

หมวด: ข่าว
Copied to clipboard.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือวีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ เข้าร่วม GroupM FOCAL Marketing Solution Conference 2020 งานสัมนาทางการตลาดดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกงานหนึ่ง จัดโดย GroupM ผู้นำการบริหารและจัดการธุรกิจสื่อสารการตลาด ซึ่งในปีนี้นำเสนอภาพรวมของตลาดดิจิทัล ข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของคนไทย ทิศทางการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 

โดยภายในงานนี้ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (‘PlanB’) ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีนำเสนอในหัวข้อ “The Evolution of Thailand OOH Industry : Data & Business ROI” เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลสุด Exclusive ให้กับแบรนด์และนักการตลาด นำโดยคุณเกร็ดรดา เบญจอาธรศิริกุล Strategic Development Director จาก VGI ขึ้นเวทีในฐานะผู้นำการตลาด Offline และ Online แชร์กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ O2O Solutions ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำจากข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคกว่า 30 ล้านคน ผ่าน 3 แพลตฟอร์มหลักของ VGI ซึ่งทำให้แคมเปญนั้นสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดที่วัดผลได้ อีกทั้งยังเพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุน (ROI) 

พร้อมด้วยคุณพาขวัญ วงศ์พลทวี Chief Business Development Officer จาก PlanB หรือ ผู้นำในสื่อโฆษณานอกบ้านแบบครบวงจรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศไทย ร่วมนำเสนอเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้านที่ยังคงเติบโตและกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมอัพเดทเทคโนโลยีล่าสุดที่ทำการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เรื่องของการวัดผลสื่อนอกบ้าน ชื่อว่า Magnetic แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถทราบถึงจำนวน eyeballs และโปรไฟล์ของผู้พบเห็นสื่อ ซึ่งทำให้สามารถวางแผนสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยึ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อโฆษณานอกบ้านเป็นสื่อที่มุ่งสร้าง impact และ experience อีกทั้งยังเป็นสื่อดังเดิมที่ยังคงเติบโตได้ดีควบคู่ไปกับสื่อออนไลน์ 

สำหรับปีนี้ GroupM FOCAL Marketing Solution Conference ได้สรุปประเด็นทิศทางการตลาดดิจิทัลที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า คือการที่นักการตลาดจะต้องให้ความสำคัญกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการจับจ่ายเพื่อให้แบรนด์สามารถเรียนรู้และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังนำไปสู่การผลิตเครื่องมือในการสื่อสารรวมทั้งการออกแบบแคมเปญทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน หรือ ROIได้มากที่สุด ทั้งนี้ยังได้สรุปแนวโน้มในส่วนของสื่อที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดนั้นก็คือ สื่อโฆษณานอกบ้าน ตามด้วย Facebook , TV ,YouTube, JOOX และ Instagram 

เกี่ยวกับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI.BKK) 

วีจีไอ มีพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นผู้นำในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักการตลาดและแบรนด์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าประสงค์ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท