โลจิสติกส์

วีจีไอ จับมือ เคอรรี่ เอ็กซ์เพรส บริษัทขนส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทยเพื่อยกระดับโซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

Service Locations

15,991

จุดให้บริการ

Parcels

1,200,000

พัสดุเฉลี่ยต่อวัน

nationwide

99.99%

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ

การผสานทางธุรกิจ

VGI จับมือพันธมิตรร่วมกับ Kerry Express สร้างสื่อเข้าถึงหน้าบ้าน
ของผู้บริโภค ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยุคดิจิทัลที่หันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce มากขึ้น

สร้างการรับรู้

ติดสินค้าตัวอย่างและรายละเอียดของสินค้าบนกล่องพัสดุส่งของ

สื่อสารด้านแบรนด์สินค้า

ทดลองใช้

สินค้าตัวอย่างเข้าถึงบ้านของผู้รับโดยตรง

สื่อสารด้านผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเชิงลึก

หลังจากผู้รับทดลองใช้สินค้าตัวอย่าง สามารถให้ Feedback กลับทางแบรนด์พร้อมรับคะแนนแลกของรางวัลได้มากมาย

ผลตอบรับเชิงลึกจากผู้บริโภค

ทำการตลาดซ้ำกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์

CUSTOM AUDIENCE คืออะไร?

Custom Audience คือ กลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์สามารถกำหนดได้เองจากการอัพโหลดรายชื่อข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเช่น Website, Application, Facebook เพื่อที่สามารถทำ Online Retargeting แก่บุคคลเหล่านี้ได้

สื่อบนรถส่งของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สื่อบนรถส่งของเคอรี่เอ็กซ์เพรสกว่า 700 คัน วิ่งครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

BTS EXPRESS SERVICE

“BTS Express Service” จุดบริการใหม่สำหรับจัดส่งพัสดุด่วนโดยเริ่มที่ 4 สถานีได้แก่  ศาลาแดง , พร้อมพงษ์ , ทองหล่อ และสยาม
ลูกค้ายังสามารถส่งพัสดุไปยัง 12 สถานีปลายทางแบบเดลิเวอรี่ภายใน 3 ชั่วโมง รวมถึงมีบริการส่งของในระยะ 200 เมตร จากรถไฟฟ้าบีทีเอส