ติดต่อ

ที่อยู่

บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ฝ่ายบุคคล

+66 (0) 2273 8884 ต่อ 187

hr@vgi.co.th

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

+66 (0) 2273 8884 ต่อ 0

service@vgi.co.th

สอบถาม