This is VGI This is VGI

เกี่ยวกับ วีจีไอ

ผู้นำธุรกิจที่ให้บริการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่าง สร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายด้วยการผสมผสานโลก ออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นบริการ O2O SOLUTIONS เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักการตลาดและแบรนด์

ภาพรวมธุรกิจ

VGI คือ ผู้นำในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักการตลาดและแบรนด์จากการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นการให้บริการการตลาดแบบ Offline-to-Online โซลูชั่นส์ ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุก ๆ จุดของการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าประสงค์ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

วิสัยทัศน์

ผู้นำโซลูชั่นส์แห่งอนาคต

พันธกิจ

  1. เป็นผู้นำในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค
  2. เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มใหม่ให้กับนักการตลาดและแบรนด์
  3. เป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

คุณค่าองค์กร

VALUES
GROWTH
INNOVATION

กลยุทธ์

การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของวีจีไอทั้งหมด
เราได้ใช้แผนกลยุทธ์นี้ในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น “โซลูชั่นส์สำหรับอนาคต”

คุณค่าขององค์กร

เราเชื่อมั่นใน การสร้างคุณค่าแบบยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและสังคม ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานที่เรายึดถือในการดำเนินงานมาโดยตลอด

การเติบโตทางธุรกิจ

เรามีจุดม่งหมายใน การเป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงสุด และพร้อมเป็นพันธมิตรกับผู้นำธุรกิจจากทั่วโลกที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักที่เรามีอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหลักสำคัญที่ทำให้เราเติบโตอย่างแตกต่างตลอดมา

การสร้างนวัตกรรม

เราให้ความสำคัญกับดิจิทัล เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ที่เข้ากับทุกเจเนอเรชั่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างดีที่สุด

ความเป็นมา

นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท VGI ขึ้นเมื่อปี 2541 เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ปัจจุบันเราคือผู้ให้บริการ Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ที่มีอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเรามีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของนักโฆษณาและแบรนด์ด้วยโซลูชั่นส์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านอีโคซิสเต็มของเรา ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจที่ก้าวล้ำและยั่งยืนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม

2533

นายคีรี กาญจนพาสน์เริ่มก่อตั้ง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสรายแรกในประเทศไทย

2541

นาย กวิน กาญจนพาสน์ ลูกชายนายคีรี มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจสื่อโฆษณาสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท วีจีไอ จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีนายกวินเป็นผู้วางรากฐานความสำเร็จในอนาคตให้แก่บริษัท

2542

รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกสำหรับคนไทย วีจีไอได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการบริหาร พื้นที่โฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์บนเครือข่ายบีทีเอสทั้งหมด ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดนั้นมีอายุถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2572

2546 – 2553

วีจีไอได้เดินหน้าสู่ เครือข่ายโมเดิร์นเทรดชั้นนำ โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้บริหารพื้นที่โฆษณาในเทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

2552

บริษัทได้ก้าวเข้าสู่การบริหารสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ โดยการเข้าซื้อกิจการ 100% จากบริษัท พ้อยท์ ออฟ วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการ สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร

2553

วีจีไอได้ขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในบนระบบขนส่งมวลชนเพิ่ม โดยได้สิทธิ์ในการบริหาร พื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารประจำทาง บีอาร์ที (BRT Bus) ทั้งหมดทั่วกรุงเทพมหานคร

2555

วีจีไอได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556

วีจีไอเข้าเป็นสมาชิก SET 100

2557

วีจีไอเข้าเป็นสมาชิก SET 50

วีจีไอได้รับเลือกจาก นิตยสาร ฟอร์บส ให้เป็น “Best under a Billion” บริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐของบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กและขนาดกลาง

2558

บริษัทได้ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาทางโมเดิร์นเทรด และเริ่มขยายเครือข่ายธุรกิจโฆษณาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการสื่อนอกบ้านประเภทอื่น

วีจีไอได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็กและใหญ่ทั่วประเทศ จำนวน 37% จากเดิม 25% ในปี พ.ศ. 2557

วีจีไอได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท แอโร่ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฆษณาในท่าอากาศยานชั้นนำทั่วประเทศไทย จำนวน 30%

วีจีไอได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท เดโม พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสาธิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย จำนวน 40%

2559

วีจีไอ ก้าวสู่การเป็น ผู้นำอันดับหนึ่งของธุรกิจสื่อนอกบ้านทุกรูปแบบที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

ขยายตลาดสู่ประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน โดยการร่วมทุนจำนวน 19% กับบริษัทไทเทเนียม คอมแพส

2560

VGI เข้าซื้อกิจการของ Rabbit Group โดยซื้อหุ้นในสัดส่วน 90.0% ของบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย Rabbit Group เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลผ่านทางระบบบริการชำระเงิน

2561

VGI ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่เป็น “Pioneering Solutions for Tomorrow” พร้อมขยายจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านออฟไลน์แบบดั้งเดิม เข้าสู่โลกแห่งธุรกิจใหม่ เชื่อมออฟไลน์และออนไลน์แพลตฟอร์มไว้ด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ให้บริการ O2O โซลูชั่นส์ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคได้ครบทุกขั้นตอน

VGI เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 23.0% ในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการขนส่งพัสดุด่วนชั้นนำของประเทศไทย โดยการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ VGI ในการสร้าง O2O ecosystem ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์

นับเป็นครั้งแรกที่ Nikkei จัดอันดับให้ VGI เป็นบริษัทที่น่าจับตามองเป็นอันดับ 1 ใน “NEXT 1000” หรือ 1 ใน 1,000 บริษัทขนาดกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรายได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2562

VGI ได้ประกาศใช้โลโก้และอัตลักษณ์ใหม่ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป

VGI ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุน 18.6% ในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PlanB”) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านชั้นนำในประเทศไทย โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ทั้งสองบริษัทเป็นผู้นำในตลาดสื่อนอกบ้านของไทย ด้วยกำลังการผลิตสื่อมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท

2562

VGI เข้าลงทุน 25.0 % ในบริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการสื่อกลางแจ้งบนเรือและท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการร่วมมือกับในครั้งนี้ทำให้บริษัท ฯ สามารถขยายสื่อโฆษณาไปสู่การขนส่งทางเรือ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีดีย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ

2563

ภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ให้แก่บริษัท แพลน บี จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ VGI ใน MACO ได้ลดลงจาก 33.2 % เป็น 26.6 % อีกทั้ง VGI ได้ลดจำนวนตัวแทนในคณะกรรมการบริษํทของ MACO เหลือ 2 ใน 7 ของตัวแทนทั้งหมด จึงทำให้สถานะการลงทุนใน MACO เปลี่ยนแปลงจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

2564

บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทแรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัยโดยเข้าลงทุน 100.00 % ในบริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยทางออนไลน์และเทเลเซลล์

VGIได้จัดตั้งบริษัท แรบบิท แคช จำกัด ในการให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 77.0 % บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 18.0 % และบริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 5.0 % เพื่อใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลและเทตโนโลยีของกลุ่มบริษัท ฯ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อดิจิทัลสำหรับผู้บริโภค

จัดตั้งแพลตฟอร์มธุรกิจการจัดจำหน่ายผ่านการเข้าลงทุน 51.0% ในบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขายและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน รวมทั้งมีธุรกิจการรับผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า (OEM)

VGI ได้ขยายธุรกิจการจัดจำหน่าย โดยการเข้าลงทุน 15.0 % ในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจการจัดจำหน่ายค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจการติดตามและบริหารหนี้ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคล และการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

2565

VGI ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าลงทุน 60.0% ในบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) ซึ่ง NINE จะเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เชิงพานิชย์ของบริษัทฯ บนสถานีบีทีเอสทั้งหมดจำนวน 31 สถานี

VGI ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“RO”) จำนวนทั้งสิ้น 12,017 ล้านบาท จากการออกหุ้นใหม่จำนวน 2,583.3 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท ที่อัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจาก RO ครั้งนี้เพื่อการชำระคืนหนี้รองรับการขยายทางธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดูประวัติ

นายกวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

ดูประวัติ

นายมารุต อรรถไกวัลวที

รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดูประวัติ

นายคง ชิ เคือง

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดูประวัติ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดูประวัติ

นายชาน คิน ตัค

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดูประวัติ

รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูประวัติ

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

ดูประวัติ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

ดูประวัติ

นายกวิน กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ดูประวัติ

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ดูประวัติ

นายชาน คิน ตัค

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

ดูประวัติ

นางอรนุช รุจิราวรรณ

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย

ดูประวัติ

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน

ดูประวัติ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ดูประวัติ

นางทวิธิดา ฤทธิประภาส

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ดูประวัติ

โครงสร้างองค์กร

รางวัล

VGI ได้รับคัดเลือกเป็น Top1% คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก และรางวัล “Industry Mover”

ในฐานะองค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง จาก S&P Global Sustainability Awards

The Global Economics Awards 2022

VGI คว้ารางวัล Most Innovative (O2O) Marketing Campaigns & Solutions จากเวทีระดับสากล The Global Economics Awards 2022

Thailand’s Top Corporate Brands 2022

VGI คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด เป็นครั้งที่ 6 จากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022

Best Investor Relations Awards 2022

VGI คว้ารางวัล Best Investor Relations Awards ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากเวที SET AWARDS 2022 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร

Thailand Sustainability Investment (THSI)

VGI ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Thailand’s Top Corporate Brand 2021

VGI ฉลองรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2021 สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด เป็นครั้งที่ 5

SET AWARDS 2021

VGI ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards จากงาน “SET AWARDS 2021” ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันที่ VGI ได้รับรางวัลในประเภท Investor Relations Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

Thailand Sustainability Investment (THSI)

VGI ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564

Best Investor Relations Award SET Awards 2020

VGI คว้ารางวัลอันทรงเกียรติอีกครั้งจากเวที SET AWARDS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

2021 INTERNATIONAL FINANCE TECHNOLOGY AWARDS

VGI คว้ารางวัลระดับสากล The Most Innovative O2O Solutions for Advertising, Payment and Logistics Platforms 2 ปีซ้อนจากเวที IFA 2021

2020 INTERNATIONAL FINANCE TECHNOLOGY AWARDS

VGI คว้ารางวัล The Most Innovative O2O Solutions for Payment and Logistics Platforms จาก International Finance Awards

Thailand’s Top Corporate Brands Award 2020

ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands Award 2020 ในกลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)

Superbrands Award 2020

ได้รับรางวัล Superbrands Award ในหมวด Banking/Finance and Credit Card ปี 2563 มอบให้กับบัตรแรบบิท จาก Superbrands ประเทศไทย

ASEAN’s Transformation Champions in 2020

VGI ได้รับคัดเลือกระดับอาเซียนในฐานะ “ASEAN’S TRANSFORMATION CHAMPIONS” จาก INNOSIGHT 

VGI เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี MSCI Global Small Cap

VGI ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนี Morgan Stanley Capital International หรือ MSCI ดัชนีอ้างอิงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนต่างชาติ

VGI ยืนหนึ่งทะยานเข้าดัชนี SET50

วีจีไอ ติดหนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50 หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์

SET Awards 2019

วีจีไอ รับ 4 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที SET AWARDS 2019 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร โดย วีจีไอ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Award) ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ดีเด่น (Outstanding Young Rising Star CEO Award) บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Award) และ นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award)

THAILAND TOP CORPORATE BRAND 2019

ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2562 ในกลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งรางวัลนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาบัณฑิตด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

COMPANY WITH AWARDED 5-STARS OR EQUIVALENT TO “EXCELLENT” BY CG SCORING 2018

ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย จัดบริษัทฯอยู่ในระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว เป็นปีที่สีติดต่อกัน โดยในปี 2561 มี 142 บริษัท จากทั้งหมด 657 บริษัท ที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ

ESG TOP 100 LISTED COMPANIES 2018

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี 2561

BOARD OF THE YEAR AWARDS 2018

ได้รับการคัดเลือกและผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณารับรางวัล Board of the Year Awards 2018 สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ Board of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแล รวมถึง สามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

SUSTAINABILITY REPORT AWARD 2018

ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการประกาศรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

Thailand’s Top Corporate Brand 2017

ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2560 ในกลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Perfect AGM Quality Assessment in 2016

ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในระดับดีมาก จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ที่ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Best under a Billion 2014

ได้รับรางวัล “Best under a Billion” ในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดโดยนิตยสาร ฟอร์บส์ เอเชีย 2557 โดยคัดเลือกจากการเติบโตของรายได้ กำไรสุทธิ และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น