นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ฉบับ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับบริษัทฯ ช่วยให้เราและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถจัดหาบริการและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เหมาะแก่ท่านความต้องการของท่าน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) นี้ ซึ่งจะใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. คุกกี้คืออะไรและทำไมบริษัทฯ จึงใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลหรือข้อความขนาดเล็กที่ส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และใช้ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้
บนเว็บไซต์ หรือในการจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ โดยคุกกี้บางตัวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ดังกล่าวเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ คุกกี้อื่น ๆ ช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น ทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บไซด์ของท่าน และยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่าน และทำให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราได้สะดวกมากขึ้น โดยคุกกี้สามารถจดจำชื่อผู้ใช้ของท่านได้อย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถจดจำการตั้งค่าภาษาของท่านได้อีกด้วย

2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ของบริษัทฯ และคุกกี้ของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ประเภทของคุกกี้หน้าที่
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly necessary cookies)คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทัลของบริษัทฯ ทำงานหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance cookies)บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บ่อยเพียงใดและท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น เพจที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้
คุกกี้เพื่อการใช้งาน
(Functionality cookies)
คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำท่านและจดจำตัวเลือกของท่านได้ (เช่น ภาษาที่เลือก หรือภูมิภาคที่อยู่) ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่านได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ แบบอักษร และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจตามที่ท่านกำหนดเองได้
คุกกี้เพื่อการโฆษณา
(Advertising cookies)
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาตามความเกี่ยวข้องของท่านและตามความสนใจของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณา รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ โดยในบางครั้งบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของท่านให้กับพันธมิตรด้านโฆษณาและพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานของบริษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการโฆษณาสินค้าที่ท่านอาจสนใจในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือช่วยพัฒนาแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ ในอนาคต
คุกกี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Security cookies)บริษัทฯ ใช้คุกกี้ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ท่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะช่วยระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
คุกกี้ของบุคคลภายนอกโปรดทราบว่าบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการท่องเว็บของท่าน นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมประวัติเบราว์เซอร์ของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อพิจารณาว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร
และเพจที่ท่านเข้าชมก่อนออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ได้โดยตรง

ทั้งนี้ ท่านเองอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


3. ท่านจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ โดยหากท่านปฏิเสธ การลบหรือบล็อกคุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากไม่มีคุกกี้แล้ว ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ น้อยลง โดยหากท่านไม่ได้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบจะใช้คุกกี้ตามที่อธิบายด้านบนเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากท่านต้องการลบคุกกี้หรือหากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้ 

4. รายละเอียดติดต่อของบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer : DPO) ได้ที่

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเทศไทย

Email: dpo@vgi.co.th Tel: 02 273 8884 ต่อ 147