วีจีไอกับความยั่งยืน

วีจีไอ มีพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นผู้นำในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมไปถึงการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว นี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ไปจนถึงอนาคต

รายงานความยั่งยืน