Direct to Consumer Direct to Consumer

Directto Consumer

สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ได้มากกว่า 100,000 คนต่อวัน

สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ได้มากกว่า 100,000 คนต่อวัน

กระตุ้นการซื้อ
ผ่านบริการสาธิตผลิตภัณฑ์

Stores

1,000+

ร้านค้าที่ได้สิทธิ์

Clients

300+

แบรนด์ลูกค้า

Audience Interaction

40 ล้าน+

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อปี

ประเภทสื่อโฆษณา

Samples

การแจกผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง

สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าจดจำโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ

Events

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
Mini Events

ทำให้แบรนด์โดดเด่นและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สนใจลงสื่อกับ VGI?

Solutions

โซลูชั่นส์

O2O Solutions จาก VGI จะทำให้แบรนด์ลงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รู้จัก O2O Solutions
Online

ออนไลน์

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ด้วยเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพจาก VGI

แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด