ออนไลน์

วีจีไอ ดิจิทัล แล็ป คือ ออนไลน์เอเจนซี่ ผู้ให้บริการทั้งมีเดียออฟไลน์และออนไลน์โซลูชั่นส์ที่ช่วยคุณค้นหา
เชื่อมต่อ รวมถึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณ

Thank You we have received your request

เพิ่มผลตอบแทนจากค่าโฆษณาออนไลน์ของคุณ

ด้วยข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการใช้จ่ายจริง

โซลูชั่นส์การตลาดกลุ่มเป้าหมายชาวไทยข้อมูลสำหรับเจาะกลุ่มเป้าหมายโซลูชั่นส์การตลาดกลุ่มเป้าหมายชาวจีน

โปรดกรอกรายละเอียด:

สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ

ผลลัพธ์จากการใช้ DATA

บริการเอเจนซี่ออนไลน์

การตลาดออนไลน์
แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

บริการวางแผนสื่อออนไลน์

บริการปรับปรุงชิ้นงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพและวัดผลการโฆษณาออนไลน์

    เครือข่ายฐานข้อมูล

ความแตกต่างของข้อมูลที่เราใช้ในการสร้างแคมเปญ

ข้อมูลประชากรศาสตร์
 

รายได้
ตำแหน่งของที่อยู่ (แม่นยำกว่าทั่วไป)
กำลังซื้อ

ข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของ

ประเภทยานพาหนะ
– รถยนต์
– รถจักรยานยนต์
– รถบรรทุก
เจ้าของธุรกิจ

ข้อมูลแสดงความสนใจ
ความต้องการ

การเงิน
– บัตรเครดิต
– เงินกู้
– ประกัน
– กองทุนรวม

ข้อมูลพฤติกรรม
 

ประเภทของสินค้าที่ซื้อ
– แม่และเด็ก
– ความสวยความงาม
– อาหารและเครื่องดื่ม
– แฟชั่น
– ขนส่ง
– อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมการเดินทาง
– รถไฟฟ้า
– เรือ
– รถโดยสาร

โซลูชั่นส์การตลาดกลุ่มเป้าหมายชาวจีน

VGI ร่วมกับ iClick Interactive จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม “V-Click Technology”
เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มายังประเทศไทย

     ศักยภาพของเรา

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 

เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเพื่อผลลัพธ์เชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ของเราที่เข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนกว่า 930 ล้านคน

ตำแหน่งโฆษณาระดับPremium
 

จับกลุ่มเป้าหมายออนไลน์ในช่วงเวลาและช่องทางที่มีอยู่หลากหลายอย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
 

เพิ่มประสิทธิผลของแคมเปญออนไลน์จากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อถือได้ 

ผลลัพธ์แต่ละอุตสาหกรรม

ความสวยความงาม

กลุ่มเป้าหมายของ VGI

 • กลุ่มคนรายได้ระดับกลาง – สูง (ผู้โดยสาร BTS)
 • ธุรกรรมด้านผลิตภัณฑ์ความงาม
 • ธุรกรรมด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • นักท่องเที่ยวชาวจีน

ผลลัพธ์ดีเด่น

ยอดขายขึ้นเป็นอันดับ 3 ภายใน 3 เดือน

อัตรา 20% ของผู้เห็นโฆษณาต่อผู้กดรับคูปอง
(5% จากinterestทั่วไป)

อัตรา 11% ของกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนจนเสร็จ

 • ผลลัพธ์จากการใช้ดาต้า VGI ที่นำเสนอคือประสิทธิภาพสูงสุดที่วัดได้ในกรณีตัวอย่างจากลูกค้าของเรา
 • ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ของแคมเปญในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

อาหารและเครื่องดื่ม

กลุ่มเป้าหมายของ VGI

 • ผู้ชื่นชอบอาหารและเครื่องดื่ม
 • กลุ่มคนรักเครื่องดื่ม
 • กลุ่มคนบริโภคอาหาร Fast Food
 • กลุ่มคนมีครอบครัว (ผู้โดยสาร BTS)

ผลลัพธ์ดีเด่น

ยอดขายหน้าร้านเพิ่มกว่า 9%

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่หนึ่งรายถูกกว่า 38%
(เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตลาด)

 • ผลลัพธ์จากการใช้ดาต้า VGI ที่นำเสนอคือประสิทธิภาพสูงสุดที่วัดได้ในกรณีตัวอย่างจากลูกค้าของเรา
 • ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ของแคมเปญในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

อี-คอมเมิร์ช

กลุ่มเป้าหมายของ VGI

 • ธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์
 • ธุรกรรมข้อเสนอพิเศษของสินค้า
 • สมาชิกบัตร Rabbit
 • กลุ่มผู้ชื่นชอบข้อเสนอพิเศษสินค้า
 • กลุ่มคนซื้อผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

ผลลัพธ์ดีเด่น

เพิ่มการจดจำแบรนด์กว่า 7%
(3% คือค่าเฉลี่ยจาก interest ทั่วไป)

อัตรา 46% ของกลุ่มเป้าหมายเปิดอ่านโฆษณาทาง Email

อัตราผลตอบแทนจากค่าโฆษณากว่า 2,200%

อัตรา 8% ของกลุ่มเป้าหมายกดสินค้าลงตะกร้า
(1% คือค่าเฉลี่ยจาก interest ทั่วไป)

 • ผลลัพธ์จากการใช้ดาต้า VGI ที่นำเสนอคือประสิทธิภาพสูงสุดที่วัดได้ในกรณีตัวอย่างจากลูกค้าของเรา
 • ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ของแคมเปญในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

รถยนต์

กลุ่มเป้าหมายของ VGI

 • ผู้โดยสาร BTS
 • เจ้าของรถยนต์
 • ผู้ถือบัตรเครดิต

ผลลัพธ์ดีเด่น

ต้นทุนการลงทะเบียนต่อบุคคลถูกกว่า 20-60%
(เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตลาด)

 • ผลลัพธ์จากการใช้ดาต้า VGI ที่นำเสนอคือประสิทธิภาพสูงสุดที่วัดได้ในกรณีตัวอย่างจากลูกค้าของเรา
 • ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ของแคมเปญในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

ท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายของ VGI

 • กลุ่มคนรายได้ระดับกลาง-สูง
 • ธุรกรรมการซื้อประกันการเดินทาง
 • นักท่องเที่ยวชาวจีน

ผลลัพธ์ดีเด่น

ยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 50-220%

 • ผลลัพธ์จากการใช้ดาต้า VGI ที่นำเสนอคือประสิทธิภาพสูงสุดที่วัดได้ในกรณีตัวอย่างจากลูกค้าของเรา
 • ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ของแคมเปญในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน