เครือข่าย

แพลตฟอร์มสื่อโฆษณานอกบ้านและออนไลน์แบบครบวงจรที่สามารถเข้าถึงผู้รับชมทั่วประเทศ

NO.1 TRANSIT MEDIA IN BANGKOK

1.0 ล้าน+

ผู้เดินทางบน BTS ต่อวัน

30

สถานี

98

ขบวนรถไฟฟ้า

20,000+

ป้ายภาพนิ่งและดิจิทัล

ตารางเมตร8,200+

พื้นที่เชิงพาณิชย์

NO.1 OFFICE MEDIA IN BANGKOK CBD

186

อาคาร

1,200+

หน้าจอดิจิทัล

1.0 ล้านคน+

จำนวนผู้รับสื่อต่อวัน

NO.2 OUTDOOR MEDIA WITH NATIONWIDE NETWORK

1,400+

ป้ายโฆษณารวม

25

ดิจิทัลบิลบอร์ด

530+

สตรีทเฟอร์นิเจอร์

1.2 ล้าน+

จำนวนผู้รับสื่อต่อวัน

NO.1 ACTIVATION SERVICE IN THAILAND

1,000+

ห้างสรรพสินค้า

30

สถานี BTS

40.0 ล้าน+

จำนวนนักช้อปที่เข้าถึงต่อปี

NO.2 AVIATION MEDIA IN 14 AIRPORTS IN THAILAND AND 1 AIRPORT IN MYANMAR

360

หน้าจอดิจิทัล

70

สื่อบนเครื่องบิน

51

สื่อโฆษณาที่สะพานเชื่อมเครื่องบิน

1.4 ล้าน+

จำนวนผู้รับสื่อต่อวัน

OVER 30MN DATA POINTS FROM THE PARTNERSHIP

13.0 ล้าน+

ผู้ใช้บัตรแรบบิท

45.0 ล้าน+

ผู้ใช้ LINE

41.0 ล้าน+

ผู้ใช้ AIS

23.0 ล้าน+

ผู้ใช้ Kerry