เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่าน นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ยอมรับ

VGI ครองแชมป์ Thailand’s Top Corporate Brand 2020 คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 2 ปีซ้อน

หมวด: ข่าว
Copied to clipboard.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ Top Corporate Brands 2020 ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด จากหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” ที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่าแบรนด์ตามราคาตลาดกว่า 68 พันล้านบาท (ราคา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) โดยมีคุณ เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัล จาก ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานในพิธี)

โดยรางวัลนี้ มาจากการทำวิจัยเรื่องการวัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์และอาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าเป็นตัวเงิน ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์องค์กร และสังคมได้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

คุณ เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัล Top Corporate Brands สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดที่เราได้รับต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 นี้ นับเป็นการการันตีให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกล่าวได้ว่าเราคือรายแรกของโลกที่นำเสนอโซลูชั่นส์ทางการตลาดในแบบ Offline-to-Online (O2O) ที่ครบวงจรภายใต้ Ecosystem จาก 3 แพลตฟอร์มธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการผลักดันให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ถึงแม้ว่าปีนี้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ก็ตาม ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่เป็นทีมเวิร์คแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ พร้อมฝ่าฟันร่วมกันไปในทุกวิกฤติและมุ่งเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม รวมถึงสร้างผลตอบแทนและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังเสมอมา