เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่าน นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ยอมรับ

VGI มอบพื้นที่สื่อแบ่งปันข้อมูลวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อสนับสนุนโครงการ #TeamThailand

หมวด: กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ข่าว
Copied to clipboard.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนพื้นที่สื่อให้กับโครงการ #Teamthailand เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ VGI ยังมีนโยบายแบ่งปันพื้นที่สื่อของบริษัทให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการสร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลที่อัปเดตและเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับ COVID-19 แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล: vgi-marcom@vgi.co.th หรือ Official Facebook : https://www.facebook.com/VGIPublicCompanyLimited/