ออฟไลน์

สื่อนอกบ้านครอบคลุมเส้นทางการใช้ชีวิตและการเดินทางของผู้คนในเมืองหลวงไปจนถึงผู้คนในหัวเมืองใหญ่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ