Performance Performance

OnlinePerformance

ช่วยแบรนด์ให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากสื่อได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วยแบรนด์ให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากสื่อได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
ด้วยการใช้ร่วมกับสื่อออฟไลน์และข้อมูลผู้บริโภค

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

จากการวัดผลแคมเปญ O2O Solutions ที่มีการลงสื่อหลายช่องทาง พบว่าได้ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เพียงสื่อเดียวถึงสองเท่า เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะคลิกโฆษณาบนมือถือหลังจากได้เห็นโฆษณาเดียวกันผ่านสื่อนอกบ้านมาก่อนแล้ว

ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

ด้วยฐานข้อมูลจากแรบบิท บริษัทในเครือ VGI และพาร์ตเนอร์ของเรา รวมทั้งหมดกว่า 18 ล้านผู้ใช้ ที่เจาะลึกด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีกว่าเดิม

ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

ด้วยลูกค้า O2O Solutions ชื่อดังกว่า 70 รายใน 1 ปี จึงมั่นใจได้ว่า ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและสามารถทำงานร่วมกับเอเจนซี่และแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

Targeting Capabilities

การเข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมาย

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยฐานข้อมูลผู้บริโภคขนาดใหญ่ของเรา

รายละเอียดของฐานข้อมูล
Out-of-Home

สื่อนอกบ้าน

เข้าถึงทั่วประเทศด้วยเครือข่ายสื่อนอกบ้านของเรา

สื่อนอกบ้านทั้งหมด