VGI ผนึก Jaymart ดันกลยุทธ์ผสานแพลตฟอร์ม ลงทุนขยายธุรกิจต่อเนื่อง

หมวด: ข่าว
Copied to clipboard.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ประกาศความตั้งใจเข้าลงทุน 15% ในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“Jaymart”) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น
6.3 พันล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกผ่านการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างกลยุทธ์ผสานแพลตฟอร์มสู่การเติบโต
ในอนาคต โดย Jaymart มีอีโคซิสเต็มที่เติบโตในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการเงิน และธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลโทเคน ‘JFincoin’ เป็นต้น ทั้งนี้ธุรกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Jaymart

การลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญหลังจากการลงทุนใน Fanslink ผู้ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซในรูปแบบ Omni-Channel และผู้นำด้านการบริหารจัดการสินค้า
จากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ VGI มุ่งมั่นในการขยายขอบเขตการให้บริการที่เป็นมากกว่า Offline-to-Online (“O2O”)โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน ธุรกิจโลจิสติกส์ และผสานกำลังผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อมอบบริการที่สามารถช่วยลดต้นทุนด้านการตลาดและเปิดโอกาสให้กลุ่มพันธมิตรของ VGI เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น VGI และ Jaymart ยังสามารถสร้างสรรค์ความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันได้อย่างหลากหลาย เช่น การจำหน่ายสินค้าของ Fanslink ผ่านสาขาร้านค้าบนเครือข่ายของ Jaymart และบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (Singer)

คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (กลาง),คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JMART (ซ้าย)
และ คุณกวิน กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ขวา)

VGI เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่ได้พลิกธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน O2O โซลูชั่นส์ โดยปัจจุบัน VGI คือผู้นำในด้านโซลูชั่นส์ทางการตลาด ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรง เสริมด้วยความแข็งแกร่งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างกลุ่มบริษัทบีทีเอส (“BTS Group”) ทำให้ VGI สามารถสร้างความร่วมมือที่หลากหลายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมีเอกลักษณ์ผ่านอีโคซิสเต็ม 3M (Move, Mix, Match) โดย BTS Group คาดการณ์ว่า ภายใต้ธุรกิจ Move จะมีจำนวน
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคนต่อวัน ในปี 2569 ซึ่ง 1 ใน 3 ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดมาจากธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ VGI กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการลงทุนในครั้งนี้ โดยเราเชื่อว่าการร่วมเป็นพันธมิตรกับ Jaymart จะช่วยเปิดช่องทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างหลากหลาย ผ่านธุรกิจค้าปลีก การบริการด้านการตลาดและฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถการเติบโตได้อย่างยั่งยืน”